Chi tiết sản phẩm

Dây curoa răng RECMF bản C

Thương hiệu: Dây curoa Mitsuba

Giá:Liên hệ

Dây curoa răng cưa RECMF bản C, dây đai răng cưa bản C hiệu Mitsuba, Bando.

Được gọi là dây CX hoặc RECMF, ký hiệu chữ số 9 ở đầu, 2 hoặc 3 số ở giữa chỉ kích thước theo hệ inch và chữ số 0 ở cuối. Ví dụ dây RECMF 9550 có chu vi là 50 inch, dây RECMF 91200 có chu vi 120 inch.

Dây curoa răng RECMF bản C
Tiết diện dây RECMF bản C Mitsuboshi
Mã sản phẩm Chiều dài (mm)
Dây curoa răng CX30 762
Dây curoa răng CX31 787
Dây curoa răng CX32 813
Dây curoa răng CX33 838
Dây curoa răng CX34 864
Dây curoa răng CX35 889
Dây curoa răng CX36 914
Dây curoa răng CX37 940
Dây curoa răng CX38 965
Dây curoa răng CX39 991
Dây curoa răng CX40 1016
Dây curoa răng CX41 1041
Dây curoa răng CX42 1067
Dây curoa răng CX43 1092
Dây curoa răng CX44 1118
Dây curoa răng CX45 1143
Dây curoa răng CX46 1168
Dây curoa răng CX47 1194
Dây curoa răng CX48 1219
Dây curoa răng CX49 1245
Dây curoa răng CX50 1270
Dây curoa răng CX51 1295
Dây curoa răng CX52 1321
Dây curoa răng CX53 1346
Dây curoa răng CX54 1372
Dây curoa răng CX55 1397
Dây curoa răng CX56 1422
Dây curoa răng CX57 1448
Dây curoa răng CX58 1473
Dây curoa răng CX59 1499
Dây curoa răng CX60 1524
Dây curoa răng CX61 1549
Dây curoa răng CX62 1575
Dây curoa răng CX63 1600
Dây curoa răng CX64 1626
Dây curoa răng CX65 1651
Dây curoa răng CX66 1676
Dây curoa răng CX67 1702
Dây curoa răng CX68 1727
Dây curoa răng CX69 1753
Dây curoa răng CX70 1778
Dây curoa răng CX71 1803
Dây curoa răng CX72 1829
Dây curoa răng CX73 1854
Dây curoa răng CX74 1880
Dây curoa răng CX75 1905
Dây curoa răng CX76 1930
Dây curoa răng CX77 1956
Dây curoa răng CX78 1981
Dây curoa răng CX79 2007
Dây curoa răng CX80 2032
Dây curoa răng CX81 2057
Dây curoa răng CX82 2083
Dây curoa răng CX83 2108
Dây curoa răng CX84 2134
Dây curoa răng CX85 2159
Dây curoa răng CX86 2184
Dây curoa răng CX87 2210
Dây curoa răng CX88 2235
Dây curoa răng CX89 2261
Dây curoa răng CX90 2286
Dây curoa răng CX91 2311
Dây curoa răng CX92 2337
Dây curoa răng CX93 2362
Dây curoa răng CX94 2388
Dây curoa răng CX95 2413
Dây curoa răng CX96 2438
Dây curoa răng CX97 2464
Dây curoa răng CX98 2489
Dây curoa răng CX99 2515
Dây curoa răng CX100 2540
Dây curoa răng CX101 2565
Dây curoa răng CX102 2591
Dây curoa răng CX103 2616
Dây curoa răng CX104 2642
Dây curoa răng CX105 2667
Dây curoa răng CX106 2692
Dây curoa răng CX107 2718
Dây curoa răng CX108 2743
Dây curoa răng CX109 2769
Dây curoa răng CX110 2794
Dây curoa răng CX111 2819
Dây curoa răng CX112 2845
Dây curoa răng CX113 2870
Dây curoa răng CX114 2896
Dây curoa răng CX115 2921
Dây curoa răng CX116 2946
Dây curoa răng CX117 2972
Dây curoa răng CX118 2997
Dây curoa răng CX119 3023
Dây curoa răng CX120 3048
Dây curoa răng CX121 3073
Dây curoa răng CX122 3099
Dây curoa răng CX123 3124
Dây curoa răng CX124 3150
Dây curoa răng CX125 3175
Dây curoa răng CX126 3200
Dây curoa răng CX127 3226
Dây curoa răng CX128 3251
Dây curoa răng CX129 3277
Dây curoa răng CX130 3302

Dây curoa răng RECMF bản C có kích thước tiết diện tương đương dây curoa bản C trơn nên có thể dùng thay thế lẫn nhau.

Zalo
Hotline 1
Hotline 2