Chính sách thanh toán

Chúng tôi nhấp nhận các hình thức thanh toán như sau:

  • Tiền mặt
  • Chuyển khoản qua ngân hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng COD