Chi tiết sản phẩm

Dây curoa bản A Bando, Mitsuboshi, Suki Power

Thương hiệu: Dây curoa Bando

Giá:Liên hệ

Dây curoa bản A hiệu Bando, Mitsuboshi Nhật Bản, Suki Power

cuộn dây curoa bản a hiệu mitsuboshi

cuộn dây curoa bản a47 hiệu suki bando

dây curoa bản a
Kích thước dây đai bản A Mitsuboshi

Dây curoa bản A Mitsuboshi có kích thước rộng 12.5 mm, chiều dày (cao) 9 mm. Dây curoa bản A Bando có kích thước rộng 12.7 mm, dày 8mm. Các thương hiệu khác nhau, kích thước có thể khác nhau một chút.

Các mã dây curoa bản A có bán tại Hà Nội Belt

Mã sản phẩm Kích thước inch Giá bán tham khảo
Curoa A15 15 12000
Curoa A16 16 12000
Curoa A17 17 12000
Curoa A18 18 12000
Curoa A19 19 12000
Curoa A20 20 12000
Curoa A21 21 12000
Curoa A22 22 12000
Curoa A23 23 12000
Curoa A24 24 12000
Curoa A25 25 12000
Curoa A26 26 12000
Curoa A27 27 12000
Curoa A28 28 12000
Curoa A29 29 12000
Curoa A30 30 12000
Curoa A31 31 12400
Curoa A32 32 12800
Curoa A33 33 13200
Curoa A34 34 13600
Curoa A35 35 14000
Curoa A36 36 14400
Curoa A37 37 14800
Curoa A38 38 15200
Curoa A39 39 15600
Curoa A40 40 16000
Curoa A41 41 16400
Curoa A42 42 16800
Curoa A43 43 17200
Curoa A44 44 17600
Curoa A45 45 18000
Curoa A46 46 18400
Curoa A47 47 18800
Curoa A48 48 19200
Curoa A49 49 19600
Curoa A50 50 20000
Curoa A51 51 20400
Curoa A52 52 20800
Curoa A53 53 21200
Curoa A54 54 21600
Curoa A55 55 22000
Curoa A56 56 22400
Curoa A57 57 22800
Curoa A58 58 23200
Curoa A59 59 23600
Curoa A60 60 24000
Curoa A61 61 24400
Curoa A62 62 24800
Curoa A63 63 25200
Curoa A64 64 25600
Curoa A65 65 26000
Curoa A66 66 26400
Curoa A67 67 26800
Curoa A68 68 27200
Curoa A69 69 27600
Curoa A70 70 28000
Curoa A71 71 28400
Curoa A72 72 28800
Curoa A73 73 29200
Curoa A74 74 29600
Curoa A75 75 30000
Curoa A76 76 30400
Curoa A77 77 30800
Curoa A78 78 31200
Curoa A79 79 31600
Curoa A80 80 32000
Curoa A81 81 32400
Curoa A82 82 32800
Curoa A83 83 33200
Curoa A84 84 33600
Curoa A85 85 34000
Curoa A86 86 34400
Curoa A87 87 34800
Curoa A88 88 35200
Curoa A89 89 35600
Curoa A90 90 36000
Curoa A91 91 36400
Curoa A92 92 36800
Curoa A93 93 37200
Curoa A94 94 37600
Curoa A95 95 38000
Curoa A96 96 38400
Curoa A97 97 38800
Curoa A98 98 39200
Curoa A99 99 39600
Curoa A100 100 40000
Curoa A101 101 40400
Curoa A102 102 40800
Curoa A103 103 41200
Curoa A104 104 41600
Curoa A105 105 42000
Curoa A106 106 42400
Curoa A107 107 42800
Curoa A108 108 43200
Curoa A109 109 43600
Curoa A110 110 44000
Curoa A111 111 44400
Curoa A112 112 44800
Curoa A113 113 45200
Curoa A114 114 45600
Curoa A115 115 46000
Curoa A116 116 46400
Curoa A117 117 46800
Curoa A118 118 47200
Curoa A119 119 47600
Curoa A120 120 48000
Curoa A121 121 48400
Curoa A122 122 48800
Curoa A123 123 49200
Curoa A124 124 49600
Curoa A125 125 50000
Curoa A126 126 50400
Curoa A127 127 50800
Curoa A128 128 51200
Curoa A129 129 51600
Curoa A130 130 52000
Curoa A131 131 52400
Curoa A132 132 52800
Curoa A133 133 53200
Curoa A134 134 53600
Curoa A135 135 54000
Curoa A136 136 54400
Curoa A137 137 54800
Curoa A138 138 55200
Curoa A139 139 55600
Curoa A140 140 56000
Curoa A141 141 56400
Curoa A142 142 56800
Curoa A143 143 57200
Curoa A144 144 57600
Curoa A145 145 58000
Curoa A146 146 58400
Curoa A147 147 58800
Curoa A148 148 59200
Curoa A149 149 59600
Curoa A150 150 60000
Zalo
Hotline 1
Hotline 2