Dây curoa bản D, E

Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ

Dây curoa bản D được sử dụng trong các máy nghiền đá, tàu đánh cá loại lớn, các nhà máy gốm sứ, sản xuất xi măng…

Các mã dây curoa bản D công ty TNHH Hà Nội Belt đang cung cấp

Mã sản phẩm Chiều dài Li (mm) Đơn giá tham khảo
Dây curoa D100 2540 200000
Dây curoa D101 2565,4 202000
Dây curoa D102 2590,8 204000
Dây curoa D103 2616,2 206000
Dây curoa D104 2641,6 208000
Dây curoa D105 2667 210000
Dây curoa D106 2692,4 212000
Dây curoa D107 2717,8 214000
Dây curoa D108 2743,2 216000
Dây curoa D109 2768,6 218000
Dây curoa D110 2794 220000
Dây curoa D111 2819,4 222000
Dây curoa D112 2844,8 224000
Dây curoa D113 2870,2 226000
Dây curoa D114 2895,6 228000
Dây curoa D115 2921 230000
Dây curoa D116 2946,4 232000
Dây curoa D117 2971,8 234000
Dây curoa D118 2997,2 236000
Dây curoa D119 3022,6 238000
Dây curoa D120 3048 240000
Dây curoa D121 3073,4 242000
Dây curoa D122 3098,8 244000
Dây curoa D123 3124,2 246000
Dây curoa D124 3149,6 248000
Dây curoa D125 3175 250000
Dây curoa D126 3200,4 252000
Dây curoa D127 3225,8 254000
Dây curoa D128 3251,2 256000
Dây curoa D129 3276,6 258000
Dây curoa D130 3302 260000
Dây curoa D131 3327,4 262000
Dây curoa D132 3352,8 264000
Dây curoa D133 3378,2 266000
Dây curoa D134 3403,6 268000
Dây curoa D135 3429 270000
Dây curoa D136 3454,4 272000
Dây curoa D137 3479,8 274000
Dây curoa D138 3505,2 276000
Dây curoa D139 3530,6 278000
Dây curoa D140 3556 280000
Dây curoa D141 3581,4 282000
Dây curoa D142 3606,8 284000
Dây curoa D143 3632,2 286000
Dây curoa D144 3657,6 288000
Dây curoa D145 3683 290000
Dây curoa D146 3708,4 292000
Dây curoa D147 3733,8 294000
Dây curoa D148 3759,2 296000
Dây curoa D149 3784,6 298000
Dây curoa D150 3810 300000
Dây curoa D151 3835,4 302000
Dây curoa D152 3860,8 304000
Dây curoa D153 3886,2 306000
Dây curoa D154 3911,6 308000
Dây curoa D155 3937 310000
Dây curoa D156 3962,4 312000
Dây curoa D157 3987,8 314000
Dây curoa D158 4013,2 316000
Dây curoa D159 4038,6 318000
Dây curoa D160 4064 320000
Dây curoa D161 4089,4 322000
Dây curoa D162 4114,8 324000
Dây curoa D163 4140,2 326000
Dây curoa D164 4165,6 328000
Dây curoa D165 4191 330000
Dây curoa D166 4216,4 332000
Dây curoa D167 4241,8 334000
Dây curoa D168 4267,2 336000
Dây curoa D169 4292,6 338000
Dây curoa D170 4318 340000
Dây curoa D171 4343,4 342000
Dây curoa D172 4368,8 344000
Dây curoa D173 4394,2 346000
Dây curoa D174 4419,6 348000
Dây curoa D175 4445 350000
Dây curoa D176 4470,4 352000
Dây curoa D177 4495,8 354000
Dây curoa D178 4521,2 356000
Dây curoa D179 4546,6 358000
Dây curoa D180 4572 360000
Dây curoa D181 4597,4 362000
Dây curoa D182 4622,8 364000
Dây curoa D183 4648,2 366000
Dây curoa D184 4673,6 368000
Dây curoa D185 4699 370000
Dây curoa D186 4724,4 372000
Dây curoa D187 4749,8 374000
Dây curoa D188 4775,2 376000
Dây curoa D189 4800,6 378000
Dây curoa D190 4826 380000
Dây curoa D191 4851,4 382000
Dây curoa D192 4876,8 384000
Dây curoa D193 4902,2 386000
Dây curoa D194 4927,6 388000
Dây curoa D195 4953 390000
Dây curoa D196 4978,4 392000
Dây curoa D197 5003,8 394000
Dây curoa D198 5029,2 396000
Dây curoa D199 5054,6 398000
Dây curoa D200 5080 400000
Dây curoa D201 5105,4 402000
Dây curoa D202 5130,8 404000
Dây curoa D203 5156,2 406000
Dây curoa D204 5181,6 408000
Dây curoa D205 5207 410000
Dây curoa D206 5232,4 412000
Dây curoa D207 5257,8 414000
Dây curoa D208 5283,2 416000
Dây curoa D209 5308,6 418000
Dây curoa D210 5334 420000
Dây curoa D211 5359,4 422000
Dây curoa D212 5384,8 424000
Dây curoa D213 5410,2 426000
Dây curoa D214 5435,6 428000
Dây curoa D215 5461 430000
Dây curoa D216 5486,4 432000
Dây curoa D217 5511,8 434000
Dây curoa D218 5537,2 436000
Dây curoa D219 5562,6 438000
Dây curoa D220 5588 440000
Dây curoa D221 5613,4 442000
Dây curoa D222 5638,8 444000
Dây curoa D223 5664,2 446000
Dây curoa D224 5689,6 448000
Dây curoa D225 5715 450000
Dây curoa D226 5740,4 452000
Dây curoa D227 5765,8 454000
Dây curoa D228 5791,2 456000
Dây curoa D229 5816,6 458000
Dây curoa D230 5842 460000
Dây curoa D231 5867,4 462000
Dây curoa D232 5892,8 464000
Dây curoa D233 5918,2 466000
Dây curoa D234 5943,6 468000
Dây curoa D235 5969 470000
Dây curoa D236 5994,4 472000
Dây curoa D237 6019,8 474000
Dây curoa D238 6045,2 476000
Dây curoa D239 6070,6 478000
Dây curoa D240 6096 480000
Dây curoa D241 6121,4 482000
Dây curoa D242 6146,8 484000
Dây curoa D243 6172,2 486000
Dây curoa D244 6197,6 488000
Dây curoa D245 6223 490000
Dây curoa D246 6248,4 492000
Dây curoa D247 6273,8 494000
Dây curoa D248 6299,2 496000
Dây curoa D249 6324,6 498000
Dây curoa D250 6350 500000
Dây curoa D251 6375,4 502000
Dây curoa D252 6400,8 504000
Dây curoa D253 6426,2 506000
Dây curoa D254 6451,6 508000
Dây curoa D255 6477 510000
Dây curoa D256 6502,4 512000
Dây curoa D257 6527,8 514000
Dây curoa D258 6553,2 516000
Dây curoa D259 6578,6 518000
Dây curoa D260 6604 520000
Dây curoa D261 6629,4 522000
Dây curoa D262 6654,8 524000
Dây curoa D263 6680,2 526000
Dây curoa D264 6705,6 528000
Dây curoa D265 6731 530000
Dây curoa D266 6756,4 532000
Dây curoa D267 6781,8 534000
Dây curoa D268 6807,2 536000
Dây curoa D269 6832,6 538000
Dây curoa D270 6858 540000
Dây curoa D271 6883,4 542000
Dây curoa D272 6908,8 544000
Dây curoa D273 6934,2 546000
Dây curoa D274 6959,6 548000
Dây curoa D275 6985 550000
Dây curoa D276 7010,4 552000
Dây curoa D277 7035,8 554000
Dây curoa D278 7061,2 556000
Dây curoa D279 7086,6 558000
Dây curoa D280 7112 560000
Dây curoa D281 7137,4 562000
Dây curoa D282 7162,8 564000
Dây curoa D283 7188,2 566000
Dây curoa D284 7213,6 568000
Dây curoa D285 7239 570000
Dây curoa D286 7264,4 572000
Dây curoa D287 7289,8 574000
Dây curoa D288 7315,2 576000
Dây curoa D289 7340,6 578000
Dây curoa D290 7366 580000
Dây curoa D291 7391,4 582000
Dây curoa D292 7416,8 584000
Dây curoa D293 7442,2 586000
Dây curoa D294 7467,6 588000
Dây curoa D295 7493 590000
Dây curoa D296 7518,4 592000
Dây curoa D297 7543,8 594000
Dây curoa D298 7569,2 596000
Dây curoa D299 7594,6 598000
Dây curoa D300 7620 600000
Dây curoa D301 7645,4 602000
Dây curoa D302 7670,8 604000
Dây curoa D303 7696,2 606000
Dây curoa D304 7721,6 608000
Dây curoa D305 7747 610000
Dây curoa D306 7772,4 612000
Dây curoa D307 7797,8 614000
Dây curoa D308 7823,2 616000
Dây curoa D309 7848,6 618000
Dây curoa D310 7874 620000
Dây curoa D311 7899,4 622000
Dây curoa D312 7924,8 624000
Dây curoa D313 7950,2 626000
Dây curoa D314 7975,6 628000
Dây curoa D315 8001 630000
Dây curoa D316 8026,4 632000
Dây curoa D317 8051,8 634000
Dây curoa D318 8077,2 636000
Dây curoa D319 8102,6 638000
Dây curoa D320 8128 640000
Dây curoa D321 8153,4 642000
Dây curoa D322 8178,8 644000
Dây curoa D323 8204,2 646000
Dây curoa D324 8229,6 648000
Dây curoa D325 8255 650000
Dây curoa D326 8280,4 652000
Dây curoa D327 8305,8 654000
Dây curoa D328 8331,2 656000
Dây curoa D329 8356,6 658000
Dây curoa D330 8382 660000
Dây curoa D331 8407,4 662000
Dây curoa D332 8432,8 664000
Dây curoa D333 8458,2 666000
Dây curoa D334 8483,6 668000
Dây curoa D335 8509 670000
Dây curoa D336 8534,4 672000
Dây curoa D337 8559,8 674000
Dây curoa D338 8585,2 676000
Dây curoa D339 8610,6 678000
Dây curoa D340 8636 680000
Dây curoa D341 8661,4 682000
Dây curoa D342 8686,8 684000
Dây curoa D343 8712,2 686000
Dây curoa D344 8737,6 688000
Dây curoa D345 8763 690000

Các mã dây curoa bản E Hà Nội Belt cung cấp

Mã sản phẩm Kích thước (inch) Kích thước (mm)
Dây curoa E180 180 4572
Dây curoa E210 210 5334
Dây curoa E240 240 6096
Dây curoa E270 270 6858
Dây curoa E300 300 7620
Dây curoa E330 330 8382
Dây curoa E360 360 9144
Dây curoa E390 390 9906
Dây curoa E420 420 10668
Dây curoa E450 450 11430
Xem thêm
Zalo
Hotline 1
Hotline 2