Dây curoa RECMF bản A

Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ

Dây curoa RECMF bản A hiệu Bando, Mitsuba sử dụng cho ô tô, máy kéo, máy bơm nước và nhiều ứng dụng khác trong công nghiệp. Chúng có thể dùng thay thế cho các loại dây trơn có cùng kích thước, mang tới khả năng bám dính tốt hơn, sử dụng bền hơn.

Các mã dây RECMF bản a chúng tôi đang cung ứng

Mã sản phẩm Kích thước (inch) Kích thước (mm)
Dây curoa RECMF 6200 20 508
Dây curoa RECMF 6210 21 533.4
Dây curoa RECMF 6220 22 558.8
Dây curoa RECMF 6230 23 584.2
Dây curoa RECMF 6240 24 609.6
Dây curoa RECMF 6250 25 635
Dây curoa RECMF 6260 26 660.4
Dây curoa RECMF 6270 27 685.8
Dây curoa RECMF 6280 28 711.2
Dây curoa RECMF 6290 29 736.6
Dây curoa RECMF 6300 30 762
Dây curoa RECMF 6310 31 787.4
Dây curoa RECMF 6320 32 812.8
Dây curoa RECMF 6330 33 838.2
Dây curoa RECMF 6340 34 863.6
Dây curoa RECMF 6350 35 889
Dây curoa RECMF 6360 36 914.4
Dây curoa RECMF 6370 37 939.8
Dây curoa RECMF 6380 38 965.2
Dây curoa RECMF 6390 39 990.6
Dây curoa RECMF 6400 40 1016
Dây curoa RECMF 6410 41 1041.4
Dây curoa RECMF 6420 42 1066.8
Dây curoa RECMF 6430 43 1092.2
Dây curoa RECMF 6440 44 1117.6
Dây curoa RECMF 6450 45 1143
Dây curoa RECMF 6460 46 1168.4
Dây curoa RECMF 6470 47 1193.8
Dây curoa RECMF 6480 48 1219.2
Dây curoa RECMF 6490 49 1244.6
Dây curoa RECMF  6500 50 1270
Dây curoa RECMF 6510 51 1295.4
Dây curoa RECMF 6520 52 1320.8
Dây curoa RECMF 6530 53 1346.2
Dây curoa RECMF 6540 54 1371.6
Dây curoa RECMF 6550 55 1397
Dây curoa RECMF 6560 56 1422.4
Dây curoa RECMF 6570 57 1447.8
Dây curoa RECMF 6580 58 1473.2
Dây curoa RECMF 6590 59 1498.6
Dây curoa RECMF 6600 60 1524
Dây curoa RECMF 6610 61 1549.4
Dây curoa RECMF 6620 62 1574.8
Dây curoa RECMF 6630 63 1600.2
Dây curoa RECMF 6640 64 1625.6
Dây curoa RECMF 6650 65 1651
Dây curoa RECMF 6660 66 1676.4
Dây curoa RECMF 6670 67 1701.8
Dây curoa RECMF 6680 68 1727.2
Dây curoa RECMF 6690 69 1752.6
Dây curoa RECMF 6700 70 1778
Dây curoa RECMF 6710 71 1803.4
Dây curoa RECMF 6720 72 1828.8
Dây curoa  RECMF 6730 73 1854.2
Dây curoa RECMF 6740 74 1879.6
Dây curoa RECMF 6750 75 1905
Dây curoa RECMF 6760 76 1930.4
Dây curoa RECMF 6770 77 1955.8
Dây curoa RECMF 6780 78 1981.2
Dây curoa RECMF 6790 79 2006.6
Dây curoa RECMF 6800 80 2032
Dây curoa RECMF 6810 81 2057.4
Dây curoa RECMF 6820 82 2082.8
Dây curoa RECMF 6830 83 2108.2
Dây curoa RECMF 6840 84 2133.6
Dây curoa RECMF 6850 85 2159
Dây curoa RECMF 6860 86 2184.4
Dây curoa RECMF 6870 87 2209.8
Dây curoa RECMF 6880 88 2235.2
Dây curoa RECMF 6890 89 2260.6
Dây curoa RECMF 6900 90 2286
Dây curoa RECMF 6910 91 2311.4
Dây curoa RECMF 6920 92 2336.8
Dây curoa RECMF 6930 93 2362.2
Dây curoa RECMF 6940 94 2387.6
Dây curoa RECMF 6950 95 2413
Dây curoa RECMF 6960 96 2438.4
Dây curoa RECMF 6970 97 2463.8
Dây curoa RECMF 6980 98 2489.2
Dây curoa RECMF 6990 99 2514.6

Quý khách có nhu cầu mua dây recmf phục vụ sản xuất, kinh doanh xin liên hệ Zalo, Hotline 0345 871 791

Xem thêm
Zalo
Hotline 1
Hotline 2