Dây curoa 3M, 5M

Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ

Dây curoa 3M là loại dây có bước răng (khoảng cách giữa hai răng) 3mm. chiều dày dây 2,1 mm, chiều cao răng 1,14mm

Dây curoa 5M là loại dây có bước răng (khoảng cách giữa hai răng) 5mm. chiều dày dây 3,61 mm, chiều cao răng 1,91mm

Xem thêm
Zalo
Hotline 1
Hotline 2