Dây curoa 3VX, 5VX

Dây curoa 3VX có chiều rộng lưng 9.5 mm, độ dày 8mm, sử dụng cho các loại máy nén khí công nghiệp, quạt gió…

Các loại dây curoa 3VX chúng tôi đang cung cấp

Mã sản phẩm Kích thước La (mm)
Curoa 3VX250 635
Curoa 3VX265 673
Curoa 3VX280 711
Curoa 3VX300 762
Curoa 3VX315 800
Curoa 3VX335 851
Curoa 3VX355 902
Curoa 3VX375 953
Curoa 3VX400  1016
Curoa 3VX425  1080
Curoa 3VX450  1143
Curoa 3VX475  1207
Curoa 3VX500  1270
Curoa 3VX530  1346
Curoa 3VX560  1422
Curoa 3VX600  1524
Curoa 3VX630  1600
Curoa 3VX670  1702
Curoa 3VX710  1803
Curoa 3VX750  1905
Curoa 3VX800  2032
Curoa 3VX850  2159
Curoa 3VX900  2286
Curoa 3VX950  2413
Curoa 3VX1000  2540
Curoa 3VX1060  2692
Curoa 3VX1120  2845
Curoa 3VX1180  2997
Curoa 3VX1250  3175
Curoa 3VX1320  3353
Curoa 3VX1400  3556
Curoa 3VX1500  3810

Dây curoa 5vx có nhiều ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt cho các loại máy móc cơ khí, nó có phần lưng rộng 16mm, dày 13mm.

Các mã dây curoa 5VX chúng tôi đang cung cấp

Mã sản phẩm Kích thước La (mm)
 5VX 500 1270
 5VX 510 1295.4
 5VX 520 1320.8
 5VX 530 1346.2
 5VX 540 1371.6
 5VX 550 1397
 5VX 560 1422.4
 5VX 570 1447.8
 5VX 580 1473.2
 5VX 590 1498.6
 5VX 600 1524
 5VX 610 1549.4
 5VX 620 1574.8
 5VX 630 1600.2
 5VX 640 1625.6
 5VX 650 1651
 5VX 660 1676.4
 5VX 670 1701.8
 5VX 680 1727.2
 5VX 690 1752.6
 5VX 700 1778
 5VX 710 1803.4
 5VX 720 1828.8
 5VX 730 1854.2
 5VX 740 1879.6
 5VX 750 1905
 5VX 760 1930.4
 5VX 770 1955.8
 5VX 780 1981.2
 5VX 790 2006.6
 5VX 800 2032
 5VX 810 2057.4
 5VX 820 2082.8
 5VX 830 2108.2
 5VX 840 2133.6
 5VX 850 2159
 5VX 860 2184.4
 5VX 870 2209.8
 5VX 880 2235.2
 5VX 890 2260.6
 5VX 900 2286
 5VX 910 2311.4
 5VX 920 2336.8
 5VX 930 2362.2
 5VX 940 2387.6
 5VX 950 2413
 5VX 960 2438.4
 5VX 970 2463.8
 5VX 980 2489.2
 5VX 990 2514.6
 5VX 1000 2540
 5VX 1010 2565.4
 5VX 1020 2590.8
 5VX 1030 2616.2
 5VX 1040 2641.6
 5VX 1050 2667
 5VX 1060 2692.4
 5VX 1070 2717.8
 5VX 1080 2743.2
 5VX 1090 2768.6
 5VX 1100 2794
 5VX 1110 2819.4
 5VX 1120 2844.8
 5VX 1130 2870.2
 5VX 1140 2895.6
 5VX 1150 2921
 5VX 1160 2946.4
 5VX 1170 2971.8
 5VX 1180 2997.2
 5VX 1190 3022.6
 5VX 1200 3048
 5VX 1210 3073.4
 5VX 1220 3098.8
 5VX 1230 3124.2
 5VX 1240 3149.6
 5VX 1250 3175
 5VX 1260 3200.4
 5VX 1270 3225.8
 5VX 1280 3251.2
 5VX 1290 3276.6
 5VX 1300 3302
 5VX 1310 3327.4
 5VX 1320 3352.8
 5VX 1330 3378.2
 5VX 1340 3403.6
 5VX 1350 3429
 5VX 1360 3454.4
 5VX 1370 3479.8
 5VX 1380 3505.2
 5VX 1390 3530.6
 5VX 1400 3556
 5VX 1410 3581.4
 5VX 1420 3606.8
 5VX 1430 3632.2
 5VX 1440 3657.6
 5VX 1450 3683
 5VX 1460 3708.4
 5VX 1470 3733.8
 5VX 1480 3759.2
 5VX 1490 3784.6
 5VX 1500 3810
 5VX 1510 3835.4
 5VX 1520 3860.8
 5VX 1530 3886.2
 5VX 1540 3911.6
 5VX 1550 3937
 5VX 1560 3962.4
 5VX 1570 3987.8
 5VX 1580 4013.2
 5VX 1590 4038.6
 5VX 1600 4064
 5VX 1610 4089.4
 5VX 1620 4114.8
 5VX 1630 4140.2
 5VX 1640 4165.6
 5VX 1650 4191
 5VX 1660 4216.4
 5VX 1670 4241.8
 5VX 1680 4267.2
 5VX 1690 4292.6
 5VX 1700 4318
 5VX 1710 4343.4
 5VX 1720 4368.8
 5VX 1730 4394.2
 5VX 1740 4419.6
 5VX 1750 4445
 5VX 1760 4470.4
 5VX 1770 4495.8
 5VX 1780 4521.2
 5VX 1790 4546.6
 5VX 1800 4572
 5VX 1810 4597.4
 5VX 1820 4622.8
 5VX 1830 4648.2
 5VX 1840 4673.6
 5VX 1850 4699
 5VX 1860 4724.4
 5VX 1870 4749.8
 5VX 1880 4775.2
 5VX 1890 4800.6
 5VX 1900 4826
 5VX 1910 4851.4
 5VX 1920 4876.8
 5VX 1930 4902.2
 5VX 1940 4927.6
 5VX 1950 4953
 5VX 1960 4978.4
 5VX 1970 5003.8
 5VX 1980 5029.2
 5VX 1990 5054.6
 5VX 2000 5080
 5VX 2010 5105.4
 5VX 2020 5130.8
 5VX 2030 5156.2
 5VX 2040 5181.6
 5VX 2050 5207
 5VX 2060 5232.4
 5VX 2070 5257.8
 5VX 2080 5283.2
 5VX 2090 5308.6
 5VX 2100 5334
 5VX 2110 5359.4
 5VX 2120 5384.8
 5VX 2130 5410.2
 5VX 2140 5435.6
 5VX 2150 5461
 5VX 2160 5486.4
 5VX 2170 5511.8
 5VX 2180 5537.2
 5VX 2190 5562.6
 5VX 2200 5588
Xem thêm
Zalo
Hotline 1
Hotline 2